ترانه شناسی

دلت قرص اثری از شهیاد – ترانه سرا: شهنام فرغار – آهنگساز: شهیاد – تنظیم کننده: شهیاد – دومین ترک از آلبوم با اجازه – ناشر: شرکت ترانه – تاریخ انتشار: ۱۳۸۸

هدیه اثری از شهیاد – ترانه سرا: شهنام فرغار – آهنگساز: شهیاد – تنظیم کننده: شهیاد – دومین ترک از آلبوم هدیه – ناشر: شرکت آونگ – تاریخ انتشار: ۱۳۸۹

 می ارزه اثری از شهیاد – ترانه سرا: شهنام فرغار – آهنگساز: شهیاد – تنظیم کننده: شهیاد – سومین ترک از آلبوم با اجازه – ناشر: شرکت ترانه – تاریخ انتشار: ۱۳۹۰

 احتیاج اثری از شهیاد – ترانه سرا: شهنام فرغار – آهنگساز: شهیاد – تنظیم کننده: شهیاد – چهارمین ترک از آلبوم با اجازه – ناشر: شرکت ترانه – تاریخ انتشار: ۱۳۹۰

 عاشقم اثری از شهیاد – ترانه سرا: شهنام فرغار – آهنگساز: شهیاد – تنظیم کننده: شهیاد – پنجمین ترک از آلبوم با اجازه – ناشر: شرکت ترانه – تاریخ انتشار: ۱۳۹۰

 تو یه چیز دیگه ای اثری از شهیاد – ترانه سرا: شهنام فرغار – آهنگساز: شهیاد – تنظیم کننده: شهیاد – هفتمین ترک از آلبوم با اجازه – ناشر: شرکت ترانه – تاریخ انتشار: ۱۳۹۰

 خواهش اثری از شهیاد – ترانه سرا: شهنام فرغار – آهنگساز: شهیاد – تنظیم کننده: شهیاد – هشتمین ترک از آلبوم با اجازه – ناشر: شرکت ترانه – تاریخ انتشار: ۱۳۹۰

احساس شیرین اثری از شهیاد – ترانه سرا: شهنام فرغار – آهنگساز: شهیاد – تنظیم کننده: شهیاد – تک آهنگ ها – ناشر: شرکت ترانه – تاریخ انتشار: ۱۳۹۱

خودم خواستم اثری از شهیاد – ترانه سرا: شهنام فرغار و گلناز گلزاری – آهنگساز: شهیاد – تنظیم کننده: شهیاد – تک آهنگ ها – ناشر: شرکت آونگ – تاریخ انتشار: ۱۳۹۳

 دلم خوش نیست اثری از باران – ترانه سرا: شهنام فرغار – آهنگساز: شهیاد – تنظیم کننده: شهیاد – تک آهنگ ها – ناشر: شرکت آونگ – تاریخ انتشار: ۱۳۹۳